• ADMIN

Waraanni Bilisummaa Oromoo Qondaalota Mootummaa Ol'aanoo Tiksan Irratti Tarkaanfii Fudhachuu Hime


[SQ Gurraandhala 6/2022]Waraanniii Bilisummaa Oromoo Zoonilee adda addaa keessa socho’u haleellaa Waraana Bilxiginnaa irratti fudhateen injifannoo gonfachuu beeksise.


Waggaa haaraa Faranjootaa asitti haleellaa bakka garaagaraatti humnoota Biltsiginnaan bobbaastu irratti raawwateen, kasaaraa guddaa murna aangoorra jiru irratti kan dhaqqabsiise WBO’n, tibbana Humnoota Eegumsaa Prezidaantii Naannoo Oromiyaa fi Waraana Rippaabilkaan Gaardii (Republican Guard) tiksan irratti haleellaa raawwachuun hedduu ajjeesee, kaan madeessuu beeksiseera.Ibsa gama Marsariitii Quunnamtii ummataa WBO’n ba’e, Dubbi himaa idil-adunyaa WBO’tiin miidiyaalee hawaasaa irratti qoodameen, ji’oottan Amajjii fi Gurraandhalaa keessatti Boorana, Gujii akkasumas Lixaa fi Kaaba Shaggaritti tarkaanfiii fudhachuu himeera (https://twitter.com/OdaaTarbiiWBO/status/1490199916840431624?s=19).


WBO’n Zoonii kibbaa naannawaa Bulee Horaatti Guraandhala 1/2022 magaalaa Rophiitti haleellaa waraana Bilxiginnaa irratti rawwateen 17 ajjeesuun, 10 ammoo madeessuu ibse.


Gama biraatiin Godina Gujiitti daandii guddicha gara magaalaa guddoo Godina Gujii Bahaa geessu irratti gaafa Gurrraandhala 01/2022 lola cimaa WBO fi waraana Bilxiginnaa giddutti geggeeffameen, loltoonni Bilxiginnaa 60 ta’an yoo ajjeefaman dhibbootaan kan lakkaa’aman madaa’anii jiraachuunis beekameera.


Kana malees Godina Gujii Ona Gooroo Doolaa, Qarcaa fi Onoota birootti WBO’n injifannoowwan jajjaboo galmeessuu beeksiseera.


Ona Gooroo Doolaatti humni waraana Bilxiginnaa magaalaa Jiddoolaa jedhamtu mandheeffatee jiru, halleelaa Waraanni Bilisummaa Oromoo irratti gaggeesseen gutummaatti gadhisee yoo bahu, loltoota 50 ol irratti miidhaan dhaqqabuu odeeffannoon WBO’n baase ni mul’isa.


Haaluma wal fakkaatuun Godina Gujii Lixaa naannoo magaalaa Bulee Horaatti WBOn Humna Eegumsa Qondaalota Ol'aanoo Bilxiginnaa irratti haleellaa raawwachuu beeksiseera. Humni eegumsaa Qondaalota Ol'aanoo Bilxiginnaa kan WBOn haleellaa irratti raawwachuu ibse kun, isaan Abiy Ahimed fi Prezidaantii Naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa tiksan ta’uun ibsameera.


Jilli Qondaalota Ol'aanoo Bilxiginnaa kanneeniin durfamu tibbana Kibba Oromiyaa daawwataa turuun ni yaadatama. Haleellaa Eegdota Qondaalota Bilxiginnaa irratti raawwate kanaan konkolaataan “Republican Guard” 18 fe’ee gara Yaabeellootti imalaa ture tokko guutummaatti barbadaa’uu, isaan Konkolaataa lammataarra turan miidhaan jabaan erga isaan mudatee booda miliquun dhagaa'ameera.


Oddeeffannoo birootiin Godina Gujii Ona Qarcaatti tarkaanfii Waraanii Bilisummaa Oromoo fudhateen naannoo Gurraachoo jedhamutti loltoota murna Bilxiginnaa 4 ajjeesuun 6 ammoo madeessuun ifoomeera.


Godinuma Gujii Ona Sabbaa Boruu jedhamuttis bifuma wal fakkaatuun tarkaanfii Waraanni Bilisummaa Oromoo fudhateen miseensonni waraana Bilxiginnaa 17 yoo ajjeeffaman, 8 madaa’uu ibsi WBO’n gama marsariitii qunnamtii ummataa isaatiin baase ni mul'isa.


Akka ibsi kun jedhutti, Godina Gujii Ona Wadaraatti tarkaanfii Waraanni Bilisummaa Oromoo fudhateen miseensonni waraana motummaa 6 ajjefamaniiru.


Odeessa birootiin ammoo WBO’n Zoonii Giddu-galeessaas Shaggar Ona Lixaa Amboo fi Kaaba Shaggar Ona Salaalee: Warra Jaarsoo, Hidhaabuu Abootee fi Dagamitti injifannoo argachuus ibseera. Shaggar Kaabaa fi Lixaatti tarkaanfii WBOn fudhateen miseensota waraana murna PP 60 ajjeesuus himeera.


WBO’n injifannoowwan argate kanaan loltoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu irratti miidhaa jabaa dhaqqabsiisuu fi meeshaalee waraanaa heddduu booji’uus himeera.


Daayirektarri Crisis Group Obbo William Davison maddeen garaagaraa wabeeffachuun akka himetti, tuuta eegdota pirezedaantii mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa keessaa sadii WBO’tiin ajjeefamuu, saddeet madaa’uu ibsee ture. (https://twitter.com/wdavison10/status/1489980033737363459?t=OfbOUVl_IPhSMSpSy4GDbg&s=19)


Haleellaan kun Gujii Lixaa naannoo magaalaa Bulee Horaatti raawwatamuu isaa kan ibse Davison, tuuti Eegdotaa WBO’n haleellaa irratti raawwate kun, jila daawwannaa Abiy Ahimed fi Shimallis Abdiisaatiin durfamuun Kibba Oromiyaa daawwataa ture tiksuuf, garasitti akka bobbaafames ibseera.

170 views0 comments