• ADMIN

Qeerroon Bilisummaa Oromoo Yuunvarsiitii Wallaggaa Diddaa Sirna Minilikiif Qaban Mul'isan


[SQ Gurraandhala 10/2022]


Sab-boontonni barattoota Oromoo miseensonni Qeerroo Bilisummaa Oromoo mooraa Yuunvarsiistii Wallaggaa weeraraa fi duula leellistoonni sirna durii Oromiyaa irratti galmaan gahuuf tattaafatan mormuun diddaa isaanii mul'ifataniiru.


Akka maddeen Qeerroo mooraa Yuunvarsiitichaa nuuf eeranitti, waraqaaleenii fi barruuwwan Warraaqsaa fi Diddaa sirnichaa agarsiisan baay'inaan mooraa keessa facaafamuun mirkanaa'eera.


Karaa kamiinuu aggaammiin Oromummaa cabsuu fi laamshessuu yoomiyyuu bakka hin qabaatu kan jedhan Qeerroowwan kun, gara fuula duraattillee diddaan kun bifa qindoomina qabuun sirna Oromoo fi Oromiyaa nyaachuuf qarriffaa qaratu kana dura ni dhaabannas jedhaniiru.


Dhaadannooleen isaanii kunis:


1) Oromummaa koof nan falmadha!

2) PP'n diina Oromooti!

3) Duulli Minilik duula Oromummaa balleessuuti!

4) Oromummaa yaa baraarruu fi kanneen biroon mormii isaanii ibsatan.Gadaan Gadaa Xumura Gabrummaati!

NIjifannoo Injifannoo Uummata!

22 views0 comments