• ADMIN

Odeessa Dirree Oromiyaa!Gurraandhala 3/2022


Gootichi abdii sabaa WBOn Zoonii G/galeessa Oromiyaa Ona Jibaat Ganda Moluu Fallee bakka addaa Hararee jedhamutti Komaandoo 12 dabalatee ergamtoota muurna PP 34 dhabama taasifamuu fi kanneen hafan heedduun hojiin ala taasifamuu ajajaan WBO Konyaa Lixa Shaggar beeksise. Godinuma Shaggar Lixaa Ona Dirree Incinniittis falma cimaa taasifamaa ooleen ergamtoonni hedduun du'aa fi madoon adabamuun beekameera


Haaluma wal fakkaatuun Kibba Lixa Shaggar Ona Ammayyaa keessattis WBOn humnoota diinaa heedduu adaba barbaachisuun adabee, kan miidhamte ammoo gara hospitaala Walisootti guuramaa turuunis mirkanaa'eera.


Ona Abuuna Gindabarat Andaara magaalaa Abuunaatti gibira sassaabdonni adabamuu fi Kaaba Lixa Shaggar Ona Warra Jaarsoo magaalaa Tulluu Milkiittis ergamtoonni danuu ta'an gootichaan adabamaniiru.


Gama birootiin ammoo Waraanni Bilisummaa Oromoo Zoonii Kibbaa Cibraan Soddom Booroo magaalaa Nageellee cinaatti har'aan guyyaa sadaffaaf ergamtoota wawwaachisuu akkuma itti fufeetti jira. Achuma Godina Gujii Lixaattis Cibraan Baddaa Magadaa galgala edaa waraana Ruppablikaan Gaardii (Republican Guard) konkolaataa 3F lama Abiyi dursitee Yaaballoo seente naannicha tiksuuf dhufte, guutummaatti barbadeessuu dhabama godheera. Gama Godina Gujii Bahaatiinis Cibraan Odaa Adoolaa humnoota weerartuu PP konkolaataa 3F saddeetiin gara Sansaritti deema turte haleeluun heedduu ajjeesee heedduu ishee ammoo madoon adabuu odeessi konyaa Kibba Oromiyaa irraa arganne ni mul'isa.
WBOn Haa Waaru!

Injifannoo Uummata Oromoof

114 views0 comments