• ADMIN

Kaaba Oromiyaa Wallootti Humni Addaa Amaaraa Uummata Irratti Dhukaasa Bane.


[SQ Guraandhala 3/2022]


Kaaba Oromiyaa Godina Walloo keessatti, Humni Addaa naannoo Amaaraa uummata nagaa irratti dhukaasa banuun namoota heedduu qabanii ukkamsaa jiraachuun dhagaa'ame jira.


Kaleessa galgala Ona Arxummaa Fursee kan taate Caffaa Garbootaa keessatti nama tokko battalumatti yoo ajjeessan, gara namoota heedduu ta'an ammoo ukkaamsanii deemuu maddi gamasii argannr ni mul'isa


Naannoo Caffaa Ganda Garboota keessaa namoonni ukkamfamanii as buuteen isaanii dhabame kun kan ammaf maqaan nu dhaqqabees kanneen gaditti tarreeffaman kana:


1. Mahaammad Ahimad

2. Aliyyii Ahimad

3. Ibraahim Aliyyii

4. Suleeymaan kan jedhamuu fu

5. Abduu Ahimad namoota jedhamanidha.


Namoonni qabaman kun heedduu yoo ta'an kan ammaf maqaan nu gahe garuu kanneen tarreessine kana qofa. Namoota maqaan isaanii Usee fi Muhee Huseen jedhaman ammoo meeshaa (AKM-47) irraa akka saaman dubbatu maddeen keenya gabaasa kana nuuf dhaaman .


Ammaan duras humnoonni kun Gandoota kana keessaa loon heedduu saamanii yoo deeman, Oromoonni naannoo kana keessa jiratanis gandicha gadhiisanii akka bahaniif dirqisiifamaa jechuu dubbatu jiraattonni Walloorraa dhaamsa kana nuuf dhaaman.


Wayita ammaa kanas uummanni Oromoo Gandoota akka: Garboota, Wanbee, Bishee Diimtoo Luxee fi kanneen biroo keessa jiraatan hundi, gandoota kanneen dhiisanii akka baqatanillee dhagaa'amee jira.

96 views0 comments