• ADMIN

Harmeen Qabsaa'aa fi Weellisaa Oromoo Jireenyaa Ayyaanaa Du'aan Addunyaa Kanarraa Godaanuun Dhagaa'aHarmeen weellisaa Oromoo jaalatamaa fi qabsaa'aa saba keenya Jireenyaa Ayyaanaa, Aadde Jaliilee Jalqaaba du'aan addunyaa kanarraa godaanuun dhaga'ame. Addee Jaliilee Jalqabaa ilmashee angafaa fi kan heedduu jaalattu weellisaa Jireenyaa Ayyaanaa achi buutee dhabame osoo abdiin har'a moo booru galaa eegdus ilmashee arguun osoo hin milkaa'iiniif lubbuun nurraa gar-gar baatee jirti.


Weellisaa fi qabsaa'aan Oromoo gameessi Jireenyaa Ayyaanaa Garbaa roorroo saba isaa irratti mootummoonni gabroomfattuun dhufaa darbaan gaggeessitu mormuun, bifa wallee fi geerarsaan akkasumas karaalee heedduun mormaa fi qolataa osoo jiruu, bara 1992 akka tasaa diinaan butamee achi buuteen isaa dhabamuun qaroo uummata Oromoo biraa kan dhokate miti.

Harmeen isaa kunis, eelaa ilmashee angafaa osoo dhukkubsattuu, imammaan ijashee yeroo hun osoo waadanii, ilmikoo har'a moo boor gallaanin argee naaf darba jechaa osoo karaa ilaaltuu abjuun ishee hin milkaa'iin hafe. Sirni awwaalcha Aadde Jaliilee Jalqabaa Lixa Oromiyaa Godina Wallagga Bahaa Ona Giddaa Ayyaanaa Ganda Gabaa Jimaataa jedhamutti guyyaa har'aa Amajjii 24/2022 gaggeeffameera.


Maatii fi firoottan harmee Jireenyaa Ayyaanaa, akkasumas saba Oromoo maraaf jajjabina hawwina!

70 views0 comments