• ADMIN

Daandiin Ethio-Kenya Kan Torban Tokkoon Dura WBOn Cufate Ammallee Hin Banamne[SQ Gurraandhala 10/2022 ]


Torban darbe jechuunis, Amajjii 29/2022 irraa kaasee Waraana Bilisummaa Oromoo Zoonii Kibbaa Cibraan Gumaa Baas Tuulaa Surroo Buttaan Gadab Dibbee Dhugoo Godina Gujii Lixaa Ona Bulee Horaa Ganda Liphituutti daandii guddaa (highway) Ethio-Kenya wal qunnamsiisu guutummaa guutuutti to'annaa isaa jala galcheera.


Sochiiwwan geejjibaa hundi; kan Keeniyaa gara Xoophiyaa akkasumas, Xoophiyaa gara Keeniyaatti taasifamu kamuu WBOdhaan to'atamaa fi sakatta'amaa akka jiru maddeen keenya gabaasan.


WBOn Haa Waaru!


11 views0 comments

Recent Posts

See All